newyddion

Gyda chynnydd cymdeithas, mae cysyniadau esthetig pobl yn newid yn gyson. Am amser hir, mae safonau esthetig teneuon fel harddwch wedi gorlifo. Yn raddol, nid yw pobl bellach yn mynd ar drywydd colli pwysau yn ormodol, ond yn talu mwy o sylw i iechyd. broblem. Y dyddiau hyn, mae ffitrwydd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Gall pobl ddefnyddio ffitrwydd i gyflawni'r pwrpas o gryfhau eu physique a siapio siâp y corff perffaith. Yn y broses ffitrwydd, mae sgwat yn fudiad clasurol iawn. Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng sgwat dumbbell a squat barbell?

Offer hyfforddi gwahanol
Er eu bod i gyd yn gwneud sgwatiau, mae'r offer a ddefnyddir yn wahanol, bydd yr effaith yn hollol wahanol. Mae sgwatiau Dumbbell a sgwatiau barbell yn defnyddio offer hyfforddi hollol wahanol. Mae'r gwahaniaeth rhwng dumbbells a barbells yn dal i fod yn fawr iawn, ac mae strwythur y ddau hefyd yn hollol wahanol. Yn enwedig o ran pwysau, mae pwysau dumbbells yn gymharol fach. Mewn campfa gyffredinol, dim ond tua 60 kg yw'r dumbbell trymaf. Mae lefel pwysau barbells yn fawr iawn, gan gynnwys 250 kg, 600 kg, a 1000 kg.

Llwyth hyfforddi gwahanol
Mae sgwatiau Dumbbell yn hyfforddiant pwysau gyda chymorth dumbbells, a all wneud y sgwatiau'n fwy effeithiol. O'u cymharu â sgwatiau barbell, mae sgwatiau dumbbell yn llawer ysgafnach. Yn enwedig ar gyfer hyfforddwyr sydd eisoes yn gallu gwneud sgwatiau, os ydych chi am fynd ymhellach, gallwch chi ddechrau gyda sgwatiau dumbbell. Hyd yn oed os na allwch chi ddwyn pwysau dumbbells, does dim rhaid i chi boeni am faterion diogelwch, dim ond ei siomi. Mae'r sgwat barbell yn beryglus ac mae angen help offer arbennig neu roddwyr gofal arno.

Gwahanol bobl berthnasol
Mae'r sgwat barbell yn llawer trymach na dyfnder y dumbbell, ac mae'r effaith naturiol yn fwy amlwg. Os yw'r hyfforddwr eisiau gwneud ei linellau ei hun yn fwy coeth a llyfn, ac nad yw'n mynd ar drywydd teimlad cyhyrau, yna gall sgwatiau dumbbell ateb y galw. Os yw'r hyfforddwr eisiau cyflawni effaith hyfforddi cyhyrau benodol, mae angen defnyddio barbell i berfformio sgwatiau. Felly, mae sgwatiau dumbbell a squats barbell yn addas ar gyfer gwahanol bobl. Mae pa un i'w ddewis yn dibynnu ar eich anghenion eich hun.


Amser post: Chwefror-01-2021